Primaria

1. Reutilització de llibres de text.
Durant el curs escolar 1999/2000 l’equip directiu de l’escola va convocar en assemblea les famílies de l’escola per plantejar-los la proposta de creació d’un fons comú de llibres de text. El fons partiria de l’aportació voluntària dels llibres que les famílies tenien a casa i s’ampliaria amb els que l’escola aniria adquirint en funció de les necessitats del centre. Aquesta proposta es va anar treballant i debatent amb les famílies al llarg del curs fins que finalment s’acordà de tirar-la endavant en el Consell Escolar que va tenir lloc el 29 de juny de 2000.
El setembre de 2000/2001 es va iniciar la creació del fons comú de llibres de text de l’escola. Des del curs 2005/2006, en el que el Departament d’Ensenyament va obrir la primera convocatòria per la concessió d’ajuts per als centre que volguessin participar en el Programa de Reutilització de Llibres text, l’escola ha participat en les diferents convocatòries.

2. Pla de foment de la lectura.
Des del curs 2009-2010 formem part del Programa Puntedu, que té per objectiu potenciar la biblioteca escolar. El Programa dóna suport a les biblioteques escolars mitjançant accions concretes i materials específics.
El curs 2012-2013 s'ha remodelat la biblioteca amb mobiliari nou, els llibres estan catalogats amb el programa Epèrgam de gestió de biblioteques escolars a través d'internet. Aquest mateix curs les mestres fan un curs de formació sobre la Comprensió Lectora.

3. “El món que m’envolta”
Projecte presentat i seleccionat en la convocatòria de projectes d’Innovació del Departament d’Ensenyament el curs 2008/2009.
Es treballa des de Cicle Inicial, fins el Cicle Superior de Primària. Engloba tres projectes, un per cada cicle de l’Educació Primària. Tenen com a objectius desenvolupar les competències bàsiques i aconseguir que els alumnes d’avui siguin els futurs ciutadans capaços d’intervenir activament i críticament en la societat plural, diversa i en continu canvi.

“Les botigues”
- Cicle Inicial de Primària, projecte iniciat el curs 2009/2010

” El laboratori”
- Cicle Mitjà de Primària, projecte iniciat el curs 2010/2011

“L’agència de viatges”
- Cicle Superior de Primària, projecte iniciat el curs 2010/2011