Escola

1. Revista “L’Amic de l’escola”

La revista de l’escola, on hi participa tot l’alumnat i on hi tenen el seu espai l’AMPA i la Llar d’Infants municipal “La Balena”, es va editar per primera vegada coincidint amb la diada de Sant Jordi de l’any 1998. Des de llavors ha tingut, entre d’altres, l’objectiu d’informar sobre els diferents tipus d’activitats que es duen a terme a l’escola. La seva periodicitat ha anat variant en funció de les necessitats. Des dels seus inicis i fins el curs 2007/2008 es va posar a la venda per cobrir les despeses que generava la seva edició. A partir del curs 2008/2009 es va fer arribar a les famílies de forma gratuïta gràcies a les aportacions dels patrocinadors. A partir del curs 2012/2013 la revista esdevé monogràfica i es fan dues publicacions al llarg del curs.

2. Conferències

El curs 2004/2005 es va iniciar el projecte de les conferències adreçat a tot l’alumnat de l’escola. Amb l’objectiu, entre d’altres, de fomentar l’expressió oral, tot l’alumnat prepara a casa una conferència de temàtica lliure, per exposar-la als companys. Les famílies col·laboren en la preparació dels continguts del treball i amb l'elaboració del suport visual que l’acompanya, en funció de l'edat de cada infant.

3. Hort Escolar

L’activitat de l’hort es va iniciar l’any 1993. Al llarg d’aquests anys, l’hort de l’escola ha vist augmentar la seva superfície, ha sofert canvis d’ubicació, d’adequació dels espais, de millora dels llocs on guardar les noves eines i altres materials,... A partir del curs 2012/13 l’hort de l’escola deixa de ser un recurs més per treballar l’àrea de medi natural, per passar a ser un dels eixos del treball d’aquesta àrea per al Cicle Mitjà. Aquesta activitat també va adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil.

4. Estació meteorològica

Aquest projecte es va iniciar el curs 2000/2001. Hi participa tot l’alumnat de l’escola qui recull diàriament les dades que té assignades el seu grup (temperatura a les nou de matí, direcció i intensitat del vent, estat del cel, pressió atmosfèrica, temperatures màximes i mínimes, pluviometria,...) i les exposa en un plafó comú que es troba a l’entrada de l’escola. L’escola disposa dels aparells de mesura necessaris per fer-ne la recollida. Cada grup fa la gestió de les dades que recull fent graelles, gràfiques, estudis comparatius,... en funció del nivell.

5. Setmana Cultural

La setmana de Sant Jordi de 1999 l’escola va celebrar la seva primera Setmana Cultural. Des de llavors s’ha continuat organitzant aquesta activitat, en moments diferents del curs, adreçada a tot l’alumnat de l’escola i cada any gira al voltant d'un tema diferent. S’hi organitzen tallers, xerrades i altres activitats amb la col·laboració de les famílies i d’altres persones externes al centre i finalitza amb un acte de cloenda on es convida les famílies.

6. Escoles Verdes

Des de fa molts anys l’escola ha potenciat mesures per afavorir la cura del medi ambient, però no és fins al novembre de 2010 que aquesta gaudeix del distintiu d'Escola Verda. El nostre projecte d’Escola Verda recull un seguit d’actuacions que han passat a ser l’eix transversal de tota l'escolaritat. Les actuacions preveuen que tot l’alumnat de l’escola hi participi d’una o altra manera. Una de les actuacions previstes per al curs 2012/2013 ha rebut un premi com a projecte que fomenta l’Aprenentatge Servei.