Història

L'any 1913 es va construir l'actual edifici de l'Ajuntament al carrer Sant Antoni amb la finalitat de donar un doble servei, el d'ajuntament pròpiament dit i l'educatiu; per aquesta raó a la planta baixa s'hi van ubicar dues aules unitàries, una a cada cantó, per nens i per nenes. Les dependències de l'Ajuntament ocupaven la part central del primer pis quedant a banda i banda dues vivendes una per la mestra i l'altra pel mestre com era costum en aquella època.

L'any 1969 es construeix l'escola actual a les afores del poble, al camí de la masia, però sense vivenda pels mestres, els quals continuaven residint en els pisos de l'edifici de l'Ajuntament. La petita escola nova constava simplement de dues aules unitàries. Els nens i nenes van plantar i fer créixer dues fileres d'arbres a la part central, alternant les amèlies amb els lledoners, que avui encara es conserven. A l'edifici envoltat de vinyes s'hi accedia per un camí. La segona etapa de l'Ensenyament General Bàsic s'impartia a l'escola Baltà Elias de Vilafranca anomenada també "les comarcals" pel fet de ser l'escola receptora dels nens i nenes de la comarca.

L'any 1979 l'escola deixa de ser unitària de nens i unitària de nenes per passar a Graduada Mixta. A més s'incrementa la plantilla de dos a tres mestres creant-se l'aula de parvulari. La manca d'espai a l'edifici del carrer de la masia obliga a habilitar els antics col·legis de l'Ajuntament. Així doncs, durant dotze anys el parvulari resta separat físicament de l'escola. Aquell mateix curs es sol·licita a la "Comissió Mixta" formada pel Ministerio de Educación y Ciencia i la Generalitat de Catalunya, poder impartir l'ensenyament en llengua catalana. A principis de desembre arriba l'autorització i l'escola passa a ser catalana.

Al curs 1986-87 es veu la conveniència de impartir la segona etapa de l'Ensenyament General Bàsic en un col·legi de tipologia similar, ja que per manca d'espai no es pot fer al propi poble. Per aquest motiu es procedeix al canvi. El col·legi més proper on s'imparteix 6e, 7e i 8e amb servei de menjador és el de Lavern.

L'any 1988 juntament amb Sant Pere Molanta i Avinyonet del Penedès es forma una zona escolar rural (ZER) amb la finalitat de treballar conjuntament alguns aspectes i afavorir la convivència amb altres nens i nenes ja que el nombre d'alumnes de cada centre era reduït. El Departament d'Ensenyament dota a la ZER de les primeres mestres especialistes en llengua anglesa i música. L'educació física va a càrrec de l'Ajuntament.

El curs 1990-91 el Departament d'Ensenyament dota a la "Z.E.R. Font del Cuscó" amb el primer equipament informàtic. L'any 1991 s'inicien les obres d'ampliació de la petita escola del carrer de la masia.

El 23 de novembre de 1992 s'inauguren les obres d'ampliació que configuren una nova escola, moderna i acollidora.

El 23 d'abril de l'any 1998 es publica el primer número de la revista elaborada pels alumnes "L'amic de l'escola". L'any 1997 l'escola de Sant Pere es desvincula de la ZER i s'hi integra la d'Olesa de Bonesvalls.

L'any 1998, amb tres nenes i dos nens, es posa en marxa la llar d'infants en una aula de l'escola. El nou de novembre d'aquest mateix any, per iniciativa i voluntat de les mestres i l'associació de pares, salvant molts contratemps i entrebancs es comença el servei de menjador en una altra aula habilitada per aquest ús.

El curs 1999-2000 es va iniciar el servei d'acollida per part de l'Ajuntament. Aixo va permetre que els pares poguessin portar els seus fills a l'escola abans de l' horari establert (9:30 del matí). El 2000-2001 es comencen dos projectes d'escola: l'estació meteorològica i l'hort. També es fa un sorral.

El 14-12-2002 s'inaugura la nova Llar d'Infants, batejada amb el nom de "La Balena" degut a la singular forma de l'edifici. L'abril de l'any 2003 es construeix el nou menjador annex a la llar d'infants.

El març de 2005 s'inauguren dues aules noves afegides a la part Nord- Oest de l'edifici amb la presència de la Consellera d'Ensenyament Marta Cid.

El curs 2006-2007 comença amb un canvi substancial: s'implanta la sisena hora, en l'horari d'estiu dels alumnes es comença a treballar a l'aula d'informàtica, és reconeguda la figura de Cap d'Estudis, es fa oficial el canvi de nom de l'escola, que passa a ser "Les Vinyes". Queda coberta la pista poliesportiva i s'acorda junt amb el Departament d'Ensenyament instal·lar dues aules prefabricades al pati, en espera de la nova ampliació de l'escola.

El curs 2011-2012 l’escola passa a ser d’una línia. El mes de juliol de 2011 s’inicia la construcció de la primera fase del nou projecte d’ampliació d’escola que preveu la construcció de dues aules adjacents a l’edifici. El mes de novembre l’alumnat de cicle mitjà es trasllada a les noves aules.

El curs 2016-2017 s'instal·la un mòdul de menjador a la zona que hi ha entre l'escola i la zona esportiva que facilita que tot l'alumnat pugui dinar en un sol torn. Aquest fet permet que l'antic menjador passi a ser la sala de mestres, deixant així mitja aula, per a usos lectius, en aquest cas per a ubicar-hi l'aula de P5. Així, una de les aules es pot reconvertir, sencera, en biblioteca escolar.

El curs 2017-2018 es fa realitat la primera fase de transformació de l'espai de la nova biblioteca escolar, partint del projecte de biblioteca i aconseguint un espai càlid, amb la col·locació de parquet i el disseny d'un bosc encantat creat per l'artista Joan Ramón Buisan.