Infantil

1. “La família a escola”
Durant el curs escolar 2006-2007 s’inicià a P3 la que va ser la primera fase d’un projecte adreçat a les famílies de l’etapa d’infantil que pretén, entre d’altres objectius, apropar a les famílies el dia a dia dels seus fills, del centre educatiu i de les dinàmiques de l’aula, a més de propiciar punts de reflexió i avaluació entre família i tutoria.
  • “T’ho imagines!”, 1r d’educació infantil
Les famílies poden participar al llarg d’una dia en la dinàmica de l’aula dels seus fills.
  • “Explica’m un conte”, 2n d’educació infantil
Durant el curs els pares i mares de la classe poden explicar un conte en aquest grup amb els suports i recursos que consideren oportuns.
  •  “Mestres per un dia “, 3r d’educació infantil
Durant el curs els pares i mares poden fer de mestres durant una sessió on poden aportar la seva experiència sobre algun aspecte de la seva vida personal (feina,aficions, …).

2. “Vila Petita”, joc simbòlic
Aquest projecte es desenvolupa en un espai que es va adequar l'any 2006, perquè l’alumnat participés en una activitat de joc simbòlic, en un entorn dissenyat especialment per aquest tipus d'interacció lúdica. Compta entre d’altres amb una casa, un consultori mèdic, una botiga, una perruqueria, un taller, la zona dels vehicles i l'armari de disfresses. El projecte té per objectiu ajudar a consolidar l’assoliment de les capacitats de relació social i educació socioemocional i donar recursos a l’alumnat per tal que s’organitzi el joc, l’espai i el temps segons el seu propi criteri.

3. Espais d'aprenentatge de desenvolupament autònom DAU
Aquest és un projecte iniciat el curs 2018-2019 i que deriva de la proposta dels espais CREA que es van fer fins el moment d'inici del DAU. Té per objectiu dotar els nens i nenes d'eines, recursos i espais suggerents, diversos i motivadors, per tal que siguin generedors d'experiències de treball autònom individual o de petit grup. Els infants són protagonistes i dediquen el seu temps a allò que els motiva o encurioseix en un determinat moment.

Durant una sessió d'una hora diària, durant quatre dies a la setmana, les aules d’educació infantil i espais comuns de l'escola esdevenen espais d’experimentació i descoberta de les possibilitats dels materials que es proposen a cada ambient d'aprenentatge. Cada lloc té un grup de treball heterogeni, amb un límit d'assistència. Allà els infants interactuen compartint propostes, petites empreses, jocs i descobertes. A més, són ells mateixos els que regulen quants han de ser a cada espai, fet que els fa encara més protagonistes i gestors del seu aprenentatge. 

En cadascun dels espais DAU les situacions d'aprenentage poden estar realacionades amb totes les àrees de treball i amb el desenvolupament i consolidació de les capacitats que ens ocupen a l'etapa d'educació infantil.