Menjador

El servei de menjador i monitoratge de l'Escola Les Vinyes està gestionat per l'empresa Àgora Col·lectivitats. Àgora és una empresa dedicada a la restauració col·lectiva i desenvolupa la seva activitat, principalment, als centres d'ensenyament, empreses i residències de gent gran.

Formulari d'inscripció i pla de funcionament

Per a fer ús del servei cal complimentar el formulari i enviar la documentació que es demana a Àgora. La informació sobre el funcionament d'aquest servei la podeu trobar a la presentació del servei de menjador.

Usuaris Ocasionals (esporàdic)

Recordeu llegir la presentació del servei de menjador

Per fer ús de forma puntual del servei de menjador, s'ha de d'alguna de les següents maneres :
  • Fer l’ingrés de l’import equivalent al dia o al nombre de dies que l’alumne vulgui o prevegi utilitzar-lo (6,80€ per dia), especificant el nom de l’alumne, el curs i el nom del centre, al següent número de conte de La Caixa: ES93 2100 3119 3522 0017 3330
Una vegada pagat el servei (d’un o de diversos dies) l’alumne que vulgui fer ús del menjador un dia determinat (o que necessiti dieta) haurà de comunicar-ho a través de abans de les (9:30 del matí del dia a fer ús):

Menús

Àgora fa arribar per correu electrònic els menús mensualment a les famílies que fan ús habitual, si no el rebreu també els podreu trobar en aquesta pàgina.
I en el següent enllaç els menús de mesos anteriors: Menús Escola Les Vinyes Curs 2020-2021.

Desembre 2020

Novembre 2020