Organigrama

Educació infantil


Infantil 1: Emma Muriel (substitució Gisela Pérez)
Infantil 2: Neus Solé
Mestra de suport: Alba Barbosa

Educació primària

1r:Maria Escobedo (substitució Elena Balbin)
2n: Carme Tamarit 
3r: Teresa Escoda 
4t: Mireia Ponce 
5è: Cristina Díaz/Àngel Sagarra 
6è: Anna Bonet


Especialistes 


Educació especial: Neus Sànchez
Anglès: Cristina Díaz (CM, CS) / Neus Soldevila (Infantil, CI)
Música: Àngel Sagarra (CM, CS) / Sergi Felipe (Infantil, CI)
Educació física:  Alba Díaz (CM, CS) / Neus Soldevila (Infantil i CI)
Cultura de les religions: Carme Llopart (substitució ... )

Equip directiu 


Directora: Alba Barbosa
Cap d'estudis: Anna Bonet
Secretaria: Teresa Escoda