divendres, 30 d’octubre de 2020

I QUÈ PASSA AQUEST CURS AMB LES ESPECIALITATS?

Aquest curs, a causa de la situació de pandèmia, a l’escola hem hagut d’adaptar-nos per tenir en compte les noves mesures de seguretat i prevenció. Cada grup classe està a les seves aules de referència amb el mestre tutor, tot i que també hi ha les especialitats que entren en aquests grups per fer les seves àrees.

Les especialitats estan repartides en dos grups. Pel que fa al grup dels petits són d’infantil a 2n de primària, mentre que al grup dels grans són de 3r a 6è de primària. La mestra d’educació especial entra a tots els grups.

A continuació us detallem cada una de les especialitats i quines modificacions s’ha hagut de prendre:

·         Música

Les classes de música del grup dels petits, amb el Sergi Felipe, continuen amb la màxima normalitat possible. Es fa servir les aules de cada grup i ocasionalment l’aula polivalent, així com el material de l’escola (instruments) seguint els protocols de desinfecció i quarantena un cop utilitzats. Les activitats de cant, dansa i expressió corporal es fan de la manera habitual. En el cas de primària sense treure’s la mascareta. Els mestres sempre porten posada la mascareta i fomenten les rutines de neteja a l’inici i al final de casa sessió.

L’Àngel Sagarra fa la música del grup dels grans i segueixen les mateixes mesures, a excepció de la pràctica de flauta pels alumnes de 4t a 6è, que surten al pati per poder mantenir la distància i fer l’activitat còmodament.

 ·      Llengua Anglesa Les classes d’anglès es fan amb normalitat. La Cristina Díaz en el grup dels grans i la Neus Soldevila al grup dels petits.

 ·      Ed. Física / Psicomotricitat L’alumnat pot continuar fent activitat física a la pista esportiva, al camp de futbol i a l’aula polivalent, però no poden fer ús dels vestuaris ni beure aigua de la font. És per això que, a més de l’equipació d’educació física, han de dur la seva ampolla d’aigua, la mascareta i el sobre on guardar-la per quan es comença la pràctica esportiva.

El material que es fa servir a les diferents sessions s’aïlla en una caixa que li diem “la caixa de la quarantena” o bé es desinfecta en el moment, abans de tornar-lo a fer servir.

Quan es fa qualsevol desplaçament per dins de l’escola sempre han de dur la mascareta ben col·locada i s’emporten el gel hidroalcohòlic per fer la neteja tot sovint de les mans.

Les mestres sempre porten la mascareta i utilitzen un micròfon per a fer-se sentir en un espai més ampli i així cuidar-se la veu.

L’Alba Díaz fa l’educació física amb el grup dels grans i la Neus Soldevila fa la psicomotricitat a l’educació Infantil i Educació física a Cicle Inicial.

 ·  Educació especial 

La Neus Sánchez és la mestra que intervé directament a totes les aules, amb l’alumnat, fent intervenció a l’aula del grup o a l’espai dedicat a fer treball en petit grup, i amb les mestres donant eines i suport per aquells casos que ho necessiten. Enguany l’espai dedicat al treball en petit grup es troba davant la biblioteca, ja que és més ampli, i l’alumnat que entra en aquest espai és del mateix grup classe. Abans i després es fa la ventilació i neteja i desinfecció de l’espai.

·         Cultura de les religions  La Cristina Ortín és la mestra que fa la cultura de les religions a les classes de 1r, 2n i 5è, mentre que en els altres grups són les tutores les encarregades de dur a terme aquesta àrea. Se segueixen en tots els casos les mesures de seguretat.

I COM HO ESTAN VIVINT ELS ALUMNES?

Malgrat totes aquestes circumstàncies i canvis, l’alumnat de l’escola s’ha adaptat prou ràpid a totes les rutines implementades. És cert que no tots ells ho viuen de la mateixa manera. És per això que tot l’equip docent procura cuidar molt l’aspecte emocional i fem el possible per apropar-nos encara més i donar el suport necessari.